Dyrygenci

 

Maja Kłoskowska

   Absolwentka Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Szkołę I stopnia skończyła w klasie fletu poprzecznego (2003), zaś szkołę II stopnia w klasie śpiewu solowego (2009).
   W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. zw. dr hab. Bogdana Goli.
  Jako dyrygent i pedagog emisji głosu współpracowała z: Chórem Uniwersytetu SWPS, Chórem Centrum Myśli Jana Pawła II i Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego.
  Od 2017 roku jest II dyrygentką Chóru Szkoły Głównej Handlowej, prowadzi tam także zajęcia z indywidualnej
i zbiorowej emisji głosu.
  Pracuje wszechstronnie prowadząc zajęcia wokalne z seniorami w Domu Kultury „Orion”, a także z dziećmi i młodzieżą w Szkole Muzycznej Consonare w Ząbkach, Keynote Musical Theatre i Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty.
  Nierzadko udziela się jako wokalistka – współpracowała z Zespołem Wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej, chórem Cappella Corale Varsaviana i Zespołem Wokalnym EMotivo koncertując m. in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Rosji i we Włoszech. 
  Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu dyrygentury i emisji głosu poszerza poprzez uczestnictwo w warsztatach dyrygenckich i konferencjach, np. w Seminarium dla Dyrygentów w ramach projektu Akademia Chóralna Narodowego Forum Muzyki.
  Za swoją działalność związaną z Chórem „Grochów” otrzymała nagrodę od Burmistrza Pragi Południe, a podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu została wyróżniona nagrodą indywidualną za najlepszą pracę metodyczną nad techniką wokalną.
  Cechuje ją wrażliwość na wszelkie brzmienia – wszędzie słyszy muzykę. W swojej pracy pedagogicznej stawia na rozwój techniki wokalnej nie tylko przez dobranie odpowiednich ćwiczeń, ale i poszukiwanie indywidualnej emocjonalności i muzykalności.

 

Kacper Szemraj

  Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 8 lat w Szkole Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Opatowie. Następnie kontynuował naukę w PSM II st. im. L. Różyckiego w Kielcach, którą ukończył w 2014 roku,
w klasie fortepianu Stefana Kutrzeby. W międzyczasie uzyskał dyplom inżynierski na Wydziale Mechatroniki
i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Podczas studiów śpiewał w Chórze Politechniki Świętokrzyskiej, z którym do tej pory chętnie współpracuje, m.in. podczas letnich warsztatów, jako dyrygent-
asystent. W roku 2017 ukończył studia licencjackie, specjalność Prowadzenie Zespołów Muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Bogdana Goli. Obecnie student specjalności Dyrygentura Chóralna (II rok studiów magisterskich).
  Zainteresowany muzyką wokalną, w latach 2012-2014 współtworzył nowo powstały, szkolny zespół Hark Singers. W czerwcu 2017 roku współzałożył zespół wokalny Vocore, którego jest liderem artystycznym. Jako śpiewak aktywnie uczestniczył w sesjach Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego, współpracował z Warszawską Operą Kameralną, obecnie ma przyjemność współpracować z Chórem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
W latach 2017-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC.
Od października 2018 roku prowadzi indywidualne zajęcia wokalne przy Chórze Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).
  Kacper wyznaje zasadę: „Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata same o siebie zadbają. Bo sztuka życia to mądre wykorzystanie czasu”. Bardzo dużo poświęca go więc na ćwiczenie i doskonalenie swojej techniki wokalnej. Dzięki temu może podzielić się trafnymi obserwacjami i kreatywnym podejściem podczas uczenia innych. Czerpie z tego dużą satysfakcję.