Warszawa-Moskwa-Grochów

  Wszystko zaczęło się od szalonego pomysłu: 
– a gdyby tak pojechać do Moskwy?


   Zespół wokalny EMotivo dopiero rozpoczynał swoją działalność, więc idea wydawała się nierealna. Na możliwość zrealizowania tego marzenia nie trzeba było jednak długo czekać. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu ogłosiło konkurs na projekty wszechstronnie wspierające porozumienie między Polską a Rosją. Przy niezbędnym wsparciu Stowarzyszenia „F jak Wszyscy” i Chóru „Grochów” udało się uzyskać dofinansowanie na projekt Warszawa-Moskwa-Grochów.

   Pierwszym etapem projektu był tygodniowy wyjazd Zespołu Wokalnego EMotivo do Moskwy, który odbył się w drugiej połowie września. W ciągu 7 dni zaśpiewał tam 5 koncertów, m. in. w Państwowym Muzeum Historycznym czy Bibliotece im. Iwana Turgieniewa. Brał też udział w ChoirExpo, gdzie występ
i warsztaty prowadzone przez Irinę Bogdanovich, założycielkę i kierownika artystycznego Zespołu spotkały się z ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Śpiewacy z EMotivo mieli okazję poznać i podziwiać rosyjską kulturę zwiedzając najznamienitsze zakamarki Moskwy, ale przede wszystkim jednak poznali dużo rosyjskiej wokalnej literatury muzycznej, którą pragną się teraz podzielić. Za chwilę rozpocznie się więc drugi, edukacyjny etap projektu.

   17 października Irina Bogdanovich poprowadzi warsztaty dla Chóru „Grochów”; przybliży chórzystom nieznane dotąd zagadnienia dotyczące wykonawstwa muzyki cerkiewnej.

   Tydzień później cały projekt zostanie zwieńczony wspólnym koncertem w wyjątkowej, industrialnej przestrzeni Grochowa.
Będziemy śpiewać po rosyjsku, ale nie tylko – szykujemy też małą wędrówkę po innych krajach
i stylistykach 🙂

  Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert! 

Wystąpią:
Zespół wokalny EMotivo
Irina Bogdanovich – kierownictwo artystyczne

Chór „Grochów”
Maja Kłoskowska – kierownictwo artystyczne

projekt finansowany przez Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu

współpraca:
Stowarzyszenie „F jak Wszyscy”
Urząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
Drukarnia