Stary niedźwiedź mocno śpi…

Chór „Grochów” oraz Zespół Wokalny Orion zapraszają na międzypokoleniowy koncert!

W repertuarze między innymi znane i lubiane piosenki dla dzieci.

Przybywajcie, zaśpiewajcie z nami!

Miejsce: Klubokawiarnia Cała Jaskrawość (pawilon w Parku Polińskiego vis a vis Szpitala na Szaserów)
ul. Szaserów 125, Grochów, Warszawa, Poland

Godzina: 16.00

Data: 10 czerwca 2016

   

Koncert może się odbyć dzięki wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym,

jest też współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.